Kirurgi

Kjevekirurgi

Kjevekirurgi omfatter ulike kirurgiske inngrep i munnen og vi jobber sammen med en spesialist i kjevekirurgi som heter Dr. Dr. Ulrich Bier, han operer her på klinikken.

Vurdering/behandling oralmedisinske problemer

Fjerning av tenner/røtter

Kirurgisk fjerning av retinerte og delretinerte tenner/dyptliggende røtter og visdomsjeksler

Apicectomi av tenner

Cystektomi

Innsetting av implantater

Vurdering/biopsi slimhinneforandringer

Blottleggelse av retinerte tenner

Ulrich tar imot pasienter med og uten henvisninger.