Knekt tann

Knekt tann

De fleste som knekker eller skader tennene, gjør dette når de spiser.
Tenner som tidligere har fått en relativt stor tannfylling, eller har blitt rotfylt uten å få en krone på, er dessverre ofte mer utsatt for skader.
Når disse knekker eller skades er omfanget ofte større.
Det første vi som tannleger gjør i slike situasjoner, er å få oversikt av skadeomfang.
Er skaden liten vil dette kunne behandles i løpet av besøket, men om skaden er større vil det ofte være behov for mer omfattende behandling.
Ved større og kompliserte skader vil vi gi anbefalinger i forhold til forskjellige behandlingsalternativer og veiledende priser.

For time bestilling kontakt oss på 38 01 16 12 eller send oss en forespørsel om time her